הטלי השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה אשר על בעל מקרקעין או חוכר יש לשלם באחד מהמקרים הבאים:

  • כאשר מאשרים תוכנית בניין עיר חדשה
  • כאשר מתקבל אישור לשימוש חורג
  • כאשר מתקבל אישור הקלה בתנאי היתר הבנייה

בכל אחד מהמצבים המתוארים מעלה נעשה שינוי, בעקבות שינוי זה ערך הנכס עלה ולכן על בעל הנכס לשלם היטל השבחה לתשלום. גובה התשלום נקבע על פי הערכותיו של שמאי מקרקעין והתשלום משולם בעת קבלת היתר בנייה או בעת ביצוע העברה של הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

חשוב לציין כי העירייה אינה מיידעת את בעלי הנכסים על חובתם לתשלום היטל השבחה בעקבות שינויים בתוכנית בניין עיר ולכן לפני כל ביצוע עסקה יש לפנות למחלקת רישוי בנייה  ואת זאת יכול לעשות בעל הזכות בנכס בלבד לאחר הצגת אסמכתא של העלות